Odzież antystatyczna

Elektryczność statyczna stanowi istotne źródło zapłonu w strefie zagrożenia wybuchem. Ładunki elektryczne objawiające się jako wyładowania iskrowe z naelektryzowanego ciała człowieka mogą doprowadzić do zapłonu zagrażającemu życiu i zdrowiu ludzkiemu a także istotnych strat w przemyśle.


Wyprodukowaliśmy dla Państwa szeroką gamę specjalistycznej odzieży antystatycznej, która spełnia wszystkie określone w normach wymagania i jest idealna dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, produkcji i transportu niebezpiecznych substancji, gazowni, elektrowni i innych miejsc gdzie występuje zagrożenie wybuchem.


Poniższa odzież antystatyczna jest certyfikowana według norm:
EN 1149-5: Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
EN 1149-3: Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 3: Metody badań do pomiaru zaniku ładunku
EN 1149-1: Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Cześć 1: Metoda badania rezystywności powierzchniowej

Kontakt

Zakłady Odzieżowe

Orio Sp. z o.o.


Czechy 5A

98-220 Zduńska Wola

 

Tel.  +48 43 825 51 15

Fax. +48 43 825 56 93

email: orio@orio.pl